Regulamin

Home Regulamin

Regulamin Sklepu ricoh.sentos.pl obowiązujący od dnia 15.12.2019 r.

Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ricoh.sentos.pl. Integralną częścią regulaminu są metody dostawy, płatności, zwroty, reklamacje i gwarancje. Zarejestrowanie się w sklepie i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

 1. Sklep internetowy ricoh.sentos.pl (zwany dalej Sentos Sklep) jest własnością firmy SENTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Handlowa 4, 15-399 Białystok, NIP 5423372059, zwaną dalej Sentos.
 2. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.
 3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek  VAT – wg stawki podstawowej aktualnie obowiązującej zgodnie z ustawą) i są podane w złotych polskich.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 6. Wysyłka wykonywana jest po wpłacie należnej kwoty za zamówiony towar na konto Sentos.
 7. Informacje o towarach zamieszczone na stronach ricoh.sentos.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu Cywilnego.
 8. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Sentos oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. Cena oferowana przy towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia i potwierdzenia przez Sentos.
 10. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail od firmy Sentos.
 11. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.
 12. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, za porozumieniem z Sentos, opłata za dostawę zamówionych towarów może być dokonana przez Sprzedającego.
 13. Koszty przesyłki uzależnione są od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz wagi przesyłki. Szczegółowy cennik dostawy znajduje się na stronie sklepu w zakładce „Wysyłka”.
 14. W przypadku złożenia zamówienia większego niż 2000 zł brutto i wyboru formy płatności za pobraniem, należy dokonać przedpłaty na poniższy numer konta bankowego w wysokości 50% wartości zamówionego towaru.
 15. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).
 16. Przy wysyłce paczki za pobraniem kurier może pobrać gotówkę lub przyjąć płatność wykonaną kartą płatniczą.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub uzależnić w takich przypadkach realizację zamówienia od dokonania przedpłaty.
 18. Sklep realizuje zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy (w praktyce jest to zazwyczaj 1-5 dni roboczych). W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie.
 19. Sentos dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu Sentos była aktualna, a oferowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku czasowej niedostępności zamówionego towaru, Sentos niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może w takiej sytuacji wycofać złożone zamówienie.
 20. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 21. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić:
  • czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu ,
  • czy jest nienaruszona,
  • czy jest zgodna z zamówieniem.
 22. Stwierdzenie w obecności kuriera uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest obowiązkiem Klienta i podstawową przesłanką do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 23. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku “O prawach konsumenta” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 24. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sentos o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego do regulaminy formularza.
 25. Zwracany towar należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 26. Zwracany towar nie może być w żaden sposób użyty, folie ochronne oraz plomby nie mogą być naruszone, towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu w takim stanie w jakim zostało dostarczone.
 27. Sentos niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru od Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 28. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, wstrzymuje  się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 29. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sentos, koszt transportu podlega zwrotowi jedynie w wysokości najtańszej formy dostawy.
 30. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wyszczególnionych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku “O prawach konsumenta”.
 31. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 32. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych towaru Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi. Uprawnienie to przysługuje w ciągu roku od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sentos o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 33. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 34. W przypadku gdy Klient będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,  Sentos niezwłocznie (jednak najpóźniej w ciągu 14 dni) rozpatrzy żądanie Klienta.
 35. Reklamacje i korespondencję należy kierować na adres: SENTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Handlowa 4, 15-399 Białystok, biuro@sentos.pl.
 36. Sprzedawca (Sentos Sklep) nie przyjmuje żadnych przesyłek przesyłanych do niego za pobraniem.
 37. Zamówienia złożone za pośrednictwem koszyka w sklepie internetowym realizujemy wyłącznie na terenie Polski.
 38. Zamówiony towar jest rezerwowany na maksymalny okres 3 dni. Po tym okresie zamówienie może zostać anulowane. Anulowanie zamówienia nastąpi także w przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w przeciągu 5-ciu dni od dokonania zamówienia z opcją przelewu bankowego.
 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.